ALBEX PLUS, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Servisné vozidlá

Vážení zákazníci,

Sme si vedomí, že čakanie na Vaše vozidlo môže byť pre Vás stratou drahocenného času, najmä keď niektoré servisné úkony vyžadujú dlhší časový interval, ktorý v rámci udržania kvality nemožno skrátiť. Chápeme, že aj počas opravy Vášho vozidla môže byť pre Vás zabezpečenie mobility nevyhnutné, ponúkame Vám možnosť počas opravy alebo pravidelnej údržby Vášho vozidla zapožičanie náhradného vozidla Mitsubishi za veľmi výhodných podmienok:

  • ceny za zapožičanie sú stanovené veľmi priaznivo
  • každé vozidlo má platnú diaľničnú známku, povinnú výbavu a zákonné poistenie vrátane havarijného poistenia
  • vozidlá sú v 100% technickom stave a čistote


Veríme, že službu zapožičanie náhradného servisného vozidla Mitsubishi radi využijete a že s ňou budete, rovnako ako s ostatnými našimi službami, plne spokojní.
Keď sa do nášho autorizovaného servisu objednávate cez webový formulár ON – LINE SERVIS, je možné priamo v objednávke označiť, či počas opravy Vášho vozidla budete mať o náhradné vozidlo Mitsubishi za zvýhodnených podmienok záujem.

Maximálna cena za denný prenájom náhradného auta v prípade bežnej údržby, opravy alebo garančnej poruchy je stanovená nasledovne :