ALBEX PLUS, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


SERVISNÉ VOZIDLÁ

Vážení zákazníci,

Sme si vedomí, že čakanie na Vaše vozidlo môže byť pre Vás strata drahocenného času, obzvlášť keď niektoré servisné úkony vyžadujú dlhší časový interval, ktorý žiaľ v rámci udržania kvality nemožno skrátiť.

Nakoľko chápeme, že aj po dobu opravy Vášho vozidla môže byť pre Vás zabezpečenie mobility celkom nevyhnutné, ponúkame Vám možnosť po dobu opravy alebo jeho pravidelnej údržby zapožičanie náhradného vozidla Mitsubishi za veľmi výhodných podmienok:

- vozidlá sú v 100% technickom stave a čistote

- každé vozidlo má platnú diaľničnú známku, povinnú výbavu a zákonné poistenie vrátane havarijného poistenia

- ceny za zapožičanie sú stanovené veľmi priaznivo

Veríme, že službu zapožičanie náhradného servisného vozidla Mitsubishi radi využijete a že s ňou budete, rovnako ako s ostatnými našimi službami, plne spokojní.

Pokiaľ sa do nášho autorizovaného servisu objednávate cez webový formulár ON – LINE SERVIS, je možné v objednávke priamo označiť, či po dobu opravy Vášho vozidla budete mať o náhradné vozidlo Mitsubishi za zvýhodnených podmienok záujem.

Maximálna cena za denný prenájom náhradného auta v prípade bežnej údržby, opravy alebo garančnej poruchy je stanovená nasledovne :

Základné podmienky prevádzkovania náhradných vozidiel:

• zákazník Mitsubishi získava počas opravy alebo servisnej prehliadky zvýhodnenú sadzbu nájmu vozidla z vernostného programu Mitsubishi,
• min. fakturovaná doba zapožičania je 1deň,
• zvýšené znečistenie exteriéru je účtované (umytie vozidla),
• zvýšené znečistenie interiéru je účtované (vysávanie, tepovanie, čistenie),
• pohonné hmoty nie sú zahrnuté v sadzbe za zapožičanie vozidla a hradí si ich zákazník,
• pri poškodení vozidla do limitu spoluúčasti (5% min. 166 €) škodu hradí zákazník,
• pri poškodení vozidla nad limit spoluúčasti zákazník hradí spoluúčasť (5% min. 166 €),
• pri zapožičaní a pri vrátení bude vozidlo skontrolované z dôvodu možného poškodenia,
• prísny zákaz fajčenia a prepravovania nákladu, ktorý môže poškodiť alebo znečistiť vozidlo,
• vozidlo bude používané na bežnú prepravu osôb,
• vozidlo bude používané len na území SR a ČR,
• vozidlo nebude požičiavané tretím osobám,
• vozidlo bude používané podľa vyhlášky o prevádzke motorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
• udelené pokuty za priestupky v prevádzke si zákazník hradí sám.