ALBEX PLUS, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


ALIANCIA 2022

ALIANCIA 2022: CIEĽOM NOVÉHO PLÁNU JE DOSIAHNUŤ SYNERGIU V ROČNOM VYJADRENÍ 10 MILIÁRD EUR S PLÁNOVANÝM OBJEMOM PREDAJA 14 MILÓNOV VOZIDIEL PRI SPOLOČNÝCH TRŽBÁCH NA ÚROVNI 240 MILIÁRD USD 

AUTOMOBILKY RENAULT, NISSAN a MITSUBISHI MOTORS POSILNIA SPOLUPRÁCU A URÝCHLIA VYUŽITIE ZDIEĽANÝCH PLATFORIEM, POHONOV A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 

Nový šesťročný plán zahŕňa tieto ciele:

 • Štvoricu spoločných platforiem bude zdieľať viac ako 9 miliónov vozidiel
 • Pomerné zastúpenie zdieľaných pohonov vzrastie z jednej tretiny na tri štvrtiny z celkového počtu vozidiel
 • Očakávajú sa ďalšie synergické výhody vyplývajúce z elektrifikácie a technológií konektivity a autonómneho riadenia
 • Predstavených bude 12 čisto elektrických modelov s využitím zdieľaných platforiem a komponentov pre elektromobily
 • Uvedených bude 40 vozidiel vybavených technológiou autonómneho riadenia (AD)
 • Členovia Aliancie budú prevádzkovať služby mobility s využitím robotických vozidiel na zavolanie

 

Šesťročný plán Aliancie 2022, ktorý bol zverejnený 15.9.2017, stanovuje nový cieľ zdvojnásobiť ročné synergické úspory na výsledných 10 miliárd EUR do konca uvedeného obdobia.


Carlos Ghosn, predseda a generálny riaditeľ Aliancie, to okomentoval: "Dnešný deň je pre naše členské spoločnosti novým míľnikom. Do konca strategického plánu Aliancie 2022 chceme zdvojnásobiť ročné synergie na 10 miliárd EUR. Renault, Nissan a Mitsubishi Motors pre dosiahnutie tohto cieľa na jednej strane urýchlia spoluprácu na spoločných platformách, pohonných ústrojenstvách a novej generácii technológií pre elektromobily, autonómne riadenie a konektivitu. Na druhej strane budú synergie prehĺbené vďaka úsporám z rozsahu. Predpokladá sa, že koncom časového rámca plánu presiahnu naše ročné predaje 14 miliónov vozidiel pri očakávaných tržbách v objeme 240 miliárd USD."

 

Členovia Aliancie 2022 rozšíria využívanie spoločných platforiem. Na celkovo štyroch platformách by malo byť vyrábaných deväť miliónov vozidiel ročne. Plán hovorí aj o tom, že zdieľané pohonné ústrojenstvá bude z celkového počtu vozidiel využívať až 75 percent z nich.

 

V rámci Aliancie 2022 sa plánuje zásadné rozšírenie zdieľaných technológií elektromobilov, rovnako ako aj vývoj a implementácia vyspelých systémov autonómneho riadenia, konektivity vozidiel a nových služieb mobility.

 

Do roku 2022 bude predstavených dvanásť nových elektromobilov s nulovými emisiami, využívajúcich nové spoločné platformy pre elektromobily a komponenty určené aj pre ďalšie automobilové segmenty. V priebehu rovnakého obdobia bude uvedených 40 vozidiel ponúkajúcich rôznu úroveň autonómnej jazdy. Významnou súčasťou novej stratégie je stať sa prevádzkovateľom služieb mobility s využitím robotických vozidiel na zavolanie. 

 

Dňa 15.9.2017 bolo zároveň predstavené nové logo Aliancie ako aj jej webové stránky, symbolizujúce rastúcu mieru spojenia a spolupráce medzi členskými spoločnosťami.

 

Carlos Ghosn uzavrel: "Tento plán podporí rast a ziskovosť našich členských spoločností. Chceme zabezpečiť silnejšie synergie, kde tri nezávislé spoločnosti budú spolupracovať s efektivitou na úrovni jednej spoločnosti. Aliancia rastie a funguje v podobe dvoch členských firiem už od roku 1999. Prostredníctvom plánu Aliancie 2022 dokážeme, že vieme rásť a fungovať aj v troch či viac spoločnostiach.”


ALIANCIA 2022 – CIELE A PODROBNOSTI


ALIANCIA 2022: Predajné objemy, tržby a synergie

 

V tomto roku sa automobilky Renault, Nissan a Mitsubishi Motors stali na základe predajných objemov najväčšou automobilovou skupinou na svete. V prvej polovici roku 2017 predajné objemy medziročne vzrástli o sedem percent na 5,27 milióna vozidiel, zatiaľ čo celkové predaje elektrických vozidiel dosiahli spoločne viac ako 500 000 vozidiel.


Očakáva sa, že koncom časového obdobia tohto plánu prekročia celkové jednotkové predaje členských spoločností 14 miliónov vozidiel ročne. Koncom uvedeného časového obdobia by mali spoločné tržby dosiahnuť 240 miliárd USD, čo predstavuje nárast o viac ako 30 percent oproti objemu 180 miliárd USD vykazovanému v roku 2016.

 

Zvýšený cieľ synergických úspor v objeme 10 miliárd EUR koncom tohto časového obdobia nadväzuje na 16% nárast synergií v roku 2016 na 5 miliárd EUR. Zdvojnásobenie synergických výhod bude čiastočne dosiahnuté príspevkom zo strany Mitsubishi Motors, menovite prostredníctvom hlbšej lokalizácie, spoločného využívania závodov, zdieľaním platforiem vozidiel a širším presadením na vyspelých a rozvíjajúcich sa trhoch.

 

Ďalšie synergie sa očakávajú v oblasti ľahkých úžitkových vozidiel (LCV), zdieľania popredajných služieb a technológií v oblasti elektromobilov, autonómneho riadenia, komunikujúcich automobilov a nových služieb mobility. To doplní synergie vyplývajúce z existujúcej spolupráce na poli technického zabezpečenia; výrobnej techniky a dodávateľského reťazca; nákupu a ľudských zdrojov.

 

Rozšírenie zdieľaných podvozkových platforiem a pohonov


Okrem trojice technologických stavebných blokov budú členovia aliancie vo väčšej miere využívať spoločné platformy a pohonné ústrojenstvá.


Vývoj zahŕňa tieto oblasti:

 

 • V roku 2022 bude na spoločných platformách postavených viac ako 9 miliónov vozidiel (nárast z 2 miliónov vozidiel na dvoch platformách v roku 2016)
 • Koncom obdobia tohto plánu budú členovia Aliancie zdieľať 22 motorov z celkového počtu 31 (v porovnaní so 14 motormi z celkového počtu 38 v roku 2016)
 • Spoločná stratégia platforiem – vychádzajúca z architektúry CMF - bude rozšírená na novú spoločnú platformu EV s podporou vyspelých technológií autonómneho riadenia a ďalej na novú spoločnú platformu segmentu B (malé vozidlá)
 • Mitsubishi Motors získa do roku 2022 prístup k architektúre CMF a bude využívať spoločné pohonné ústrojenstvá

 

Rozšírenie architektúry Common Module Family nadväzuje na úspech zdieľanej architektúry vozidiel Renault a Nissan z posledných rokov, spočívajúci v zdieľaní platforiem a hnacích ústrojenstiev naprieč čoraz širším portfóliom vozidiel, ako sú napr. Nissan Rogue, Qashqai a X-Trail, Renault Espace, Kadjar a Megane , resp. Renault Kwid a Datsun redi-GO.

 
Aliancia 2022: Technologické stavebné bloky

 

Technologické stavebné bloky prinesú synergie odbúravajúce duplicity vo vývoji, čo sa odrazí v jednoduchšom a rýchlejšom prístupe k inováciám zo strany členských spoločností.
 
1. Posilnenie vedúcej pozície na poli elektromobilov (EV)


V úlohe priekopníka a celosvetového lídra na poli čistých elektromobilov je naším cieľom zostať aj naďalej najdôležitejším poskytovateľom mainstreamových a cenovo dostupných elektromobilov pre najširšie svetové trhy. Členovia aliancie do roku 2022 výrazne rozšíria produktovú ponuku tak, aby pokrývali všetky hlavné segmenty na kľúčových trhoch v Japonsku, USA, Číne a Európe.

 

Plán rozvoja elektrifikácie zahŕňa nasledujúce body:

 

 • Do roku 2022 pripraviť spoločné rozšíriteľné platformy EV pre najrôznejšie segmenty; predpokladá sa, že do roku 2022 bude na zdieľaných platformách postavených 70% predávaných elektromobilov
 • Od roku 2020 ponúkať novú typovú rodinu elektromobilov a akumulátorov pre elektrické vozidlá, zdieľanú naprieč všetkými členmi Aliancie
 • Do roku 2020 uviesť na trh 12 nových vozidiel s čisto elektrickým pohonom
 • Do roku 2022 dosiahnuť dojazd na elektrickú energiu nad 600 km (podľa metodológie homologácie NEDC)
 • Do roku 2022 znížiť náklady na batérie o 30 percent do roku 2016 v porovnaní s rokom 2016
 • Do roku 2022 bude možné po 15 minútach dobíjania zabezpečiť dojazd 230 km (nárast z 90 km v r. 2016), podľa homologačnej metodiky NEDC
 • Zabezpečiť optimalizované riešenie plochej batérie s cieľom zväčšiť priestor v kabíne a rozšíriť možnosti štylistického stvárnenia karosérie
 • Do roku 2022 zaviesť novú technológiu PHEV Mitsubishi Motors ako spoločné riešenie PHEV pre vozidlá nižšej strednej a strednej triedy automobilov

 

2. Dodávky autonómnych a robotických vozidiel


Členovia Aliancie sú pripravení do roku 2022 uviesť na trh 40 vozidiel vybavených systémami autonómneho riadenia (AD) rôznej úrovne.

 

V rámci vývoja autonómnych technológií už v rôznych regiónoch sveta prebiehajú programy testovania, ktoré umožňujú členom aliancie ponúkať vyspelé funkcie AD pre mainstremové vozidlá ponúkané na najširšom automobilovom trhu. Časový harmonogram uvádzania technológií AD:

 • 2018: vozidlo s vysokými schopnosťami autonómnej jazdy na diaľniciach - s priebežným dohľadom vodiča nad jazdnou situáciou.
 • 2020: vozidlo s vysokými schopnosťami autonómnej jazdy v meste - s priebežným dohľadom vodiča nad jazdnou situáciou.
 • 2020: vozidlo s vysokými schopnosťami autonómnej jazdy na diaľniciach – iba s občasným zásahom zo strany vodiča.
 • 2022: Prvé vozidlo schopné plne autonómnej jazdy – bez nutnosti zásahov zo strany vodiča.

 

V spolupráci s partnermi DeNA (Japonsko) a Transdev (Francúzsko) pokračujú praktické testy robotických vozidiel na ceste k novej ére mobility, v ktorej chce skupina zohrávať úlohu:

 • Kľúčového prevádzkovateľa služieb mobility s využitím robotických vozidiel na zavolanie, a to na základe spolupráce s ďalšími partnermi
 • Významného hráča na trhu a poskytovateľa vozidiel pre účely verejnej dopravy a zdieľania automobilov

 

3. Podpora služieb konektivity a mobility

Tím pracovníkov Aliancie so zameraním na konektivitu vozidiel a služby mobility vyvíja nové služby a formy partnerskej spolupráce v oblasti mobility. Počnúc rokom 2018 sa budú koncovým zákazníkom ďalej ponúkať nové riešenia konektivity pre vozidlá. Patrí medzi ne:

 • Spoločný systém palubného infotainmentu a spoločný systém palubnej konektivity
 • Uvedenie platformy Connected Cloud pre správu všetkých dátových rozhraní
 • Cloudová platforma bude akousi vstupnou bránou k funkciám AD, či už ide o robotické vozidlá, samoriaditeľné dodávkové vozidlá alebo vozidlá pre kyvadlovú dopravu

 

Platforma Connected Cloud umožní členom aliancie zvýšiť prevádzkovú efektivitu, napr. správu logistiky alebo využitie zdieľania dát vo výrobe; rovnako poslúži ako mechanizmus na zníženie nákladov na záručné opravy.
 
Plán konektivity bude zahŕňať vývoj otvoreného ekosystému, ktorý umožní nasadzovanie nových služieb a funkcií naprieč celým životným cyklom vozidiel.